Category: เครื่องมือช่าง

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง

ฝีมือแรงงานช่างเชื่อม 0

เยาวชนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 6

เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก สพร....