Category: สาระเกษตรน่ารู้

สาระเกษตรน่ารู้ รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆ

สหกรณ์เยียวยาสมาชิก ประสบภัยนํ้าท่วม

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ได้ติดตามคณะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปตรวจราชการที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 อังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 04.30 น.

0

เรื่องน่ารู้:ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ช่วยลดคอเลสเตอรอล

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้า สีม่วงเข้ม มีโอเมก้า 3 ประมาณ 25.51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำคัญต่อการทำงานของสมอง ตับและระบบประสาท ลดระดับคอเลสเตอรอล พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 05.15 น.

0

เรื่องน่ารู้:ปลาไหลเผือก เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

ปลาไหลเผือก คนพื้นเมืองในประเทศแถบเอเชียเชื่อว่าเป็นสมุนไพร ที่มีสรรพคุณในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ส่วนคนไทยเมื่อก่อนจะนำมาใช้ประโยชน์ในทางแก้อาการไข้ ถ่ายพิษ บำรุงกำลัง และแก้อาการลงแดงจากยาเสพติด 
ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 05.15 น.